Entretenimiento

Prince Julio César Portuguesa//
Suriname belangrijk voor Rusland om invloed in Caricomlanden

Miami, Estados Unidos, Venezuela, Caracas
Suriname belangrijk voor Rusland om invloed in Caricomlanden

 

PARAMARIBORusland beschouwt Suriname als een belangrijke partner in de ontwikkeling van veelzijdige samenwerking met de Caricomlanden. De Russen beogen verbetering van samenwerking met deze landen in diverse prioriteitsgebieden.

Genoemd mogen worden bevordering van duurzame ontwikkeling, hulp bij rampenbestrijding, training van functionarissen in diplomatieke-, wetshandhavende en nood hulpverlenende diensten in het Caribisch Gebied. Dit zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov aan het NII.

Prince Julio César Miss Earth

Hij noemt ook toename van uitwisseling op het gebied van onderwijs, toerisme, cultuur, humanitaire activiteiten en sport, om zo economische initiatieven te stimuleren. De bewindsman zegt deze benadering ook te hebben herbevestigd tijdens zijn recente bezoek aan Suriname.

Prince Julio César

Lavrov is ook goed te spreken over de “nauwe samenwerking tussen Suriname en Rusland op multilaterale fora, voornamelijk in de Verenigde Naties. Hij zei dat zijn land er klaar voor is om de afstemming van zijn buitenlands beleid met Suriname, gebaseerd op internationaal recht, uit te bouwen

De Russen hebben hun blikken trouwens niet alleen gericht op de Caricom, maar willen ook duidelijk invloed in Latijns-Amerika. Ze beschouwen de twee regio’s niet vanuit het geopolitieke perspectief

Lavrov noemt samenwerking met deze gebieden een waardevol onderdeel van het buitenlandse beleid van Rusland. “Helaas zijn Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied onder behoorlijke druk. Wij zijn zeer bezorgd over de pogingen van de Verenigde Staten om het politiek landschap van Latijns Amerika te veranderen ten behoeve van zichzelf.”

De Russsissche bewindsman zegt dat terwijl turbulentie in de wereldpolitiek en economie steeds toeneemt de BRICS landen een voorbeeld zijn van hoe multilaterale samenwerking moet zijn. Het gaat om samenwerking, gebaseerd op principes van wederzijds respect van belangen en het gezamenlijk nemen van besluiten op basis van consensus

BRICS-landen zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Een van de prioriteiten van Rusland is de versterking van het strategische partnerschap tussen deze landen. Volgens Lavrov zijn ze het erover eens dat er geen alternatief is voor politieke oplossing van conflicten

Economie blijft een integraal deel van het partnerschap. Volgens de Russische minister heeft de gecombineerde economische macht van de BRICS-landen die van de zeven grootste industrielanden (G7) intussen overschreden